GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TÔN TRỌNG:

  • Giá trị lao động, giá trị sáng tạo, phẩm chất của con người.
  • Giá trị đạo đức trong kinh doanh và đạo đức xã hội.

CHẤT LƯỢNG:

  • Là khái niệm đặc trưng cho khả năng thỏa mãn nhu cầu khách hàng từ sản phẩm đến dịch vụ.

SÁNG TẠO:

  • Từ tác phong đến công tác phục vụ khách hàng, chấp nhận thay đổi, biến thách thức thành cơ hội.

CHÍNH THỰC:

  • Trong ứng xử và mọi giao dịch giữa.
  • Lãnh đạo và nhân viên.
  • Công ty và đối tác.

PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI:

  • Tôn vinh tập thể tài năng và cá nhân xuất sắc.