GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TÔN TRỌNG:

  • Giá trị lao động, giá trị sáng tạo, phẩm chất của con người.
  • Giá trị đạo đức trong kinh doanh và đạo đức xã hội.
0901 449977 – 028 3990 0999

CHẤT LƯỢNG:

  • Là khái niệm đặc trưng cho khả năng thỏa mãn nhu cầu khách hàng từ sản phẩm đến dịch vụ.
0901 449977 – 028 3990 0999

SÁNG TẠO:

  • Từ tác phong đến công tác phục vụ khách hàng, chấp nhận thay đổi, biến thách thức thành cơ hội
0901 449977 – 028 3990 0999

CHÍNH THỰC:

  • Trong ứng xử và mọi giao dịch giữa
  • Lãnh đạo và nhân viên
  • Công ty và đối tác
0901 449977 – 028 3990 0999

PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI:

  • Tôn vinh tập thể tài năng và cá nhân xuất sắc
0901 449977 – 028 3990 0999