Astino Berhad được thành lập vào năm 2000 với tư cách là công ty mẹ của Tập đoàn Công ty Astino. Việc Astino Berhad niêm yết trên Bursa Malaysia Securities Berhad vào năm 2003 đã củng cố thêm nền tảng của Tập đoàn và đặt ra con đường để đạt được sự phát triển và mở rộng công ty hơn nữa.
TẦM NHÌN
Là nhà cung cấp ưu tiên các sản phẩm tấm lợp và vật liệu xây dựng khác.
SỨ MỆNH
Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và sáng tạo hàng đầu.
CHÍNH SÁCH
Phấn đấu không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo.
NỀN TẢNG CỦA SỨC MẠNH CÔNG NGHIỆP
Astino Berhad có nền tảng vững chắc để cung cấp các giải pháp công nghệ vượt trội và khác biệt để phù hợp với nhu cầu luôn thay đổi của các thị trường trên thế giới. Với cam kết mạnh mẽ trong việc đáp ứng kỳ vọng của khách hàng từ các thị trường khác nhau, Astino Berhad không ngừng thử thách bản thân để cải thiện R&D của mình. Với hơn 17 năm kinh nghiệm trong ngành thép, Astino Berhad đã xây dựng nền tảng sức mạnh công nghiệp mang đến các giải pháp công nghệ hiện đại hóa và ý tưởng kỹ thuật sang.