Được thành lập vào năm 1985, Extru-Tech® đã lắp đặt nhiều hệ thống đùn trên toàn thế giới được thiết kế để sản xuất thức ăn cho người, thức ăn cho vật nuôi, thức ăn thủy sản và các sản phẩm thức ăn chăn nuôi. Extru-Tech® cũng duy trì danh tiếng cung cấp các bộ phận thay thế chất lượng cao cho ngành công nghiệp đùn.

Extru-Tech® hiện đang sản xuất và tiếp thị một trong những dây chuyền hệ thống xử lý đùn hoàn chỉnh nhất trong ngành. Ngoài ra, họ cung cấp đầy đủ các dòng thiết bị phụ trợ và các giải pháp thiết bị tùy chỉnh cho các quy trình chuyên biệt