GIỚI THIỆU NHÀ CUNG CẤP FANCOM

Tư duy tiến bộ – Fancom đang dẫn đầu trong việc giúp các nhà chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi lợn và người trồng nấm cải thiện quy trình trong nhà chăn nuôi và phòng trồng trọt. Nhờ khí hậu thông minh, hệ thống cho ăn và sinh trắc học, cảm biến và máy tính điều khiển, Fancom cải thiện kết quả hoạt động và điều kiện sống của vật nuôi của bạn.


Công nghệ tiên tiến và tiên tiến trong tương lai cho các chuồng trại chăn nuôi cho phép nông dân sản xuất hiệu quả hơn, đồng nhất, an toàn và có lợi nhuận theo cách tôn trọng động vật và môi trường. Với chi phí giảm, ít chất thải hơn và đầu vào lao động thấp hơn.

Tư duy tiến bộ – Fancom đang dẫn đầu trong việc giúp các nhà chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi lợn và người trồng nấm cải thiện quy trình trong nhà chăn nuôi và phòng trồng trọt. Nhờ khí hậu thông minh, hệ thống cho ăn và sinh trắc học, cảm biến và máy tính điều khiển, Fancom cải thiện kết quả hoạt động và điều kiện sống của vật nuôi của bạn.

Fancom xuất khẩu công nghệ nhà hoàn toàn tự động của mình dưới tên iFarming ™ cho nông dân và hợp tác xã tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới.

Fancom là một công ty của Hà Lan có trụ sở tại Panningen thuộc tỉnh Limburg. Nằm ở trung tâm của một vùng rộng lớn, tập trung nhiều người chăn nuôi lợn và gia cầm.
Trong khu vực chăn nuôi tập trung này, nhu cầu ngày càng tăng về hệ thống quản lý và kiểm soát khí hậu. Điều này đã thúc đẩy Fancom bắt đầu phát triển hệ thống kiểm soát khí hậu cho chuồng nuôi động vật cách đây khoảng 40 năm.
Từ vai trò là nhà tiên phong, nhà phát minh và chuyên gia trong lĩnh vực đó, trong suốt bốn thập kỷ, Fancom đã phát triển thành một công ty sản xuất, phát triển và tri thức hàng đầu và là cơ quan được công nhận trong lĩnh vực chăn nuôi chính xác.
Fancom hiện là một bộ phận của mối quan tâm CTB nổi tiếng có trụ sở tại Hoa Kỳ, với nhiệm vụ chính là cung cấp thực phẩm toàn cầu.
Điều này đã tạo điều kiện cho sự hợp tác sâu rộng giữa Fancom và các công ty chị em như ChoreTime (hệ thống cho ăn tự động) và Uniqfill (máy lọc khí).
Kết hợp với kiến thức chuyên môn về phần cứng và phần mềm của Fancom, sự hợp tác chặt chẽ này đã dẫn đến khái niệm tổng thể về iFarming. Công nghệ chuồng trại với từng yếu tố được thiết kế hài hòa kỹ thuật 100%.