Chuồng lồng P80

Các lồng của FACCO được phân biệt bởi các yếu tố sau đảm bảo chất lượng vượt trội

Lồng P80 có thể đạt tới 150 mét chiều dài và chiều cao lên đến 160 tầng, có sẵn trong phiên bản ECO được trang bị đường hầm sấy phân