Chuồng lồng C3, C4

Từ kinh nghiệm với dãy chuồng nuôi gà tuân thủ các tiêu chuẩn Châu Âu, chiều cao, kích thước của lồng C3, C4 cải thiện không chỉ sự an toàn động vật mà còn tăng hiệu suất hệ thống