Chuồng lồng gà giống

Trong sự phát triển của loại chuồng lồng này, Facco trở nên độc nhất với thiết kế cụ thể đến từng chi tiết để tối ưu hóa kết quả về mặt sản xuất, khả năng sinh sản và ấp trứng