Công nghệ hệ thống uống tự động cải tiến

Hệ thống uống tự động Impex phù hợp cho nhiều loại gia cầm khác nhau: gà thịt, gà đẻ trứng, gà hậu bị, gà giống bố mẹ và gà đẻ trứng thả vườn. Hệ thống này rất kinh tế vì chúng được vệ sinh dễ dàng và không cần bảo dưỡng.