Gà giống siêu thịt Sasso

Nhà cung cấp:
  • Duy trì chất lượng ăn uống của các sản phẩm của chúng tôi.
  • Cải tiến để cải thiện hiệu suất giống
  • Đào tạo nhân viên chuyên nghiệp
  • Lựa chọn giống gà thích ứng với từng quy mô chăn nuôi
  • Nhân giống và phân phối các dòng gia cầm trên toàn thế giới