Gà siêu trứng Brown Nick

Mục tiêu của quản lý là để sản xuất giống gà mái, lúc 18 tuần tuổi, được điều hòa hợp lý để làm cho quá trình chuyển đổi thành các lớp gà tuyệt vời.