Hệ thống ăn cho cá thể heo nái đẻ dạng điện tử Farotek

Cải thiện di truyền trong chăn nuôi heo nái có nghĩa là số heo con trong mỗi lứa đẻ ngày càng tăng. Heo nái phải có lượng thức ăn cao hơn để sản xuất nhiều sữa hơn và đồng thời hạn chế giảm cân cơ thể. FaroTek cho phép bạn cho heo nái ăn nhiều lần trong ngày theo chế độ cá nhân. Điều này tối ưu sử dụng khả năng hấp thụ thức ăn của heo nái