Hệ thống giết mổ gia cầm

Dây chuyền nhỏ gọn 1200 bao gồm giết mổ và chăm sóc bằng tay lên đến 1200 gà thịt mỗi giờ tùy thuộc vào yêu cầu.

Đường dây được thiết kế để chế biến gà thịt với trọng lượng từ 800 đến 3500 gram với biến thể đàn với tối đa +/- 300 gram để đạt được hiệu quả tối ưu.

Mã: Hethonggietmo Danh mục: Từ khóa: