Hệ thống kiểm tra năng suất cá thể dành cho nái Intellitek

Hệ thống kiểm tra năng suất cá thể dành cho heo nái Intellitek tiết kiệm chi phí thức ăn, tối đa hóa lợi nhuận, đáp ứng nhu cầu chăn nuôi hiện đại tại Việt Nam.