Hệ thống làm mát CC3

Hệ thống thông gió được thiết kế để quản lý nhiệt độ, độ ẩm và áp suất tĩnh để đảm bảo kết quả tối ưu từ hệ thống ấp

Hệ thống phân phối nước làm lạnh tích hợp với bể đệm cung cấp điều kiện tối ưu cho máy ấp, máy nở và thông gió

Chức năng thu hồi nhiệt cung cấp giải pháp hoàn hảo để sưởi ấm và hút ẩm không khí để tạo môi trường ấp ủ tối ưu trong bất kỳ khí hậu nào