Hệ thống làm mát cho gà

– Năng suất lưu thông cao

– Tiêu thụ năng lượng thấp

– Độ ồn thấp

– Khả năng kiểm soát tuyệt vời

– Đường kính có sẵn: 35, 40, 45, 50, 56, 63, 80, 92, cm

Logo Fancom