Hệ thống sưởi ấm

Nhà cung cấp:

Hệ thống sưởi hồng ngoại Gasolec được xem như là sự trợ giúp lớn để đạt nhiều hơn trong chăn nuôi và kết quả tăng trưởng