Heo giống Duroc – Dòng ông bà

Heo Duroc, heo đực giống thế hệ cuối của thế giới. Là tiêu chuẩn về sinh trưởng, độ cường tráng, chất lượng cơ thịt.