Heo giống Hampshire

Nhà cung cấp:

Hampshire thường được dùng để tạo ra đực giống thương phẩm. Quầy thịt của heo Hampshire có chất lượng tốt, da mỏng dễ xử lý nên rất được giới chế biến thịt heo yêu thích.