Heo giống Hampshire – Dòng ông bà

Hampshire thường được dùng để tạo ra đực giống thương phẩm. Quầy thịt của heo Hampshire có chất lượng tốt, da mỏng dễ xử lý nên rất được giới chế biến thịt heo yêu thích.