Máy ấp đơn kỳ

Hơn 20 cải tiến hoạt động và cấu trúc, bao gồm các cuộn dây làm mát bằng chất dẻo hiệu quả cao, xe đẩy bền, hệ thống phân phối nước hiệu quả hơn, khả năng chống ăn mòn và cửa sổ lớn hơn, bây giờ là các tính năng tiêu chuẩn trên tất cả các mô hình của Avida.