Máy bẻ mảnh

Kỹ thuật và thiết kế sáng tạo đã được kết hợp với công nghệ sản xuất mới nhất. Máy bẻ mảnh có công suất lớn (dao động từ 10 đến 40 t/h), máy có hiệu suất cao.

Thiết kế chắc chắn và các tính năng thân thiện với người dùng đảm bảo nhiều năm hoạt động liên tục, đáng tin cậy. Máy bẻ mảnh hạt nhỏ có sẵn trong nhiều công suất khác nhau để phù hợp với yêu cầu đầu ra của quy trình của bạn.