Máy nở đơn kỳ

  • Máy nở đơn kỳ có thể được thiết kế để chứa nhiều loại giỏ đựng trứng và khả năng chứa trứng cho các ứng dụng khác nhau
  • Dung lượng từ 20.000 đến 60.000 quả trứng