Máy sấy

Nhà cung cấp: ,

Lọc không khí phụ gia và không khí đốt để giảm ô nhiễm chéo hoặc tái nhiễm bẩn. Đường trượt được thiết kế lại với các điều khiển nhịp và tốc độ cho các điều chỉnh “trong quá trình”, các gờ ngang giảm cho phép dễ dàng vệ sinh

Thép không gỉ rắn xây dựng bản lề cửa nội thất cho phép dễ dàng truy cập vào băng tải sản phẩm.