Vịt giống SM3

Nhà cung cấp:

Với hiệu quả của nhà tạo giống trên thế giới, tỷ lệ chuyển đổi thức ăn cao và chất lượng tuyệt vời, vịt Cherry Valley là giống được lựa chọn.