Xem tất cả 9 kết quả

Con giống ngoại nhập

Gà siêu trứng Brown Nick

Con giống ngoại nhập

Gà giống siêu thịt Sasso

Con giống ngoại nhập

Gà siêu trứng Hy-line

Con giống ngoại nhập

Gà siêu thịt Ross

Con giống ngoại nhập

Heo giống Duroc

Con giống ngoại nhập

Heo giống Hampshire

Con giống ngoại nhập

Heo giống Landrace

Con giống ngoại nhập

Heo giống Yorshire

Con giống ngoại nhập

Vịt giống SM3