Xem tất cả 4 kết quả

Con giống ngoại nhập

Gà siêu trứng Brown Nick

Con giống ngoại nhập

Gà giống siêu thịt Sasso

Con giống ngoại nhập

Gà siêu trứng Hy-line

Con giống ngoại nhập

Gà siêu thịt Ross