Xem tất cả 2 kết quả

Con giống ngoại nhập

Gà siêu trứng Brown Nick

Con giống ngoại nhập

Gà siêu trứng Hy-line