Hiển thị một kết quả duy nhất

Con giống ngoại nhập

Heo giống Duroc

Con giống ngoại nhập

Heo giống Hampshire

Con giống ngoại nhập

Heo giống Landrace

Con giống ngoại nhập

Heo giống Yorshire