Hiển thị tất cả 4 kết quả

Con giống ngoại nhập

Heo giống Duroc

Con giống ngoại nhập

Heo giống Hampshire

Con giống ngoại nhập

Heo giống Landrace

Con giống ngoại nhập

Heo giống Yorshire