Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Thiết bị chuồng trại

Hệ thống ăn cho gà thịt Minimax

Thiết bị chuồng trại

Hệ thống ăn gà giống

Thiết bị chuồng trại

Hệ thống ăn gà giống đẻ

Thiết bị chuồng trại

Hệ thống ổ đẻ

Thiết bị chuồng trại

Hệ thống Silo tải cám

Thiết bị chuồng trại

Chuồng lồng P80

Thiết bị chuồng trại

Chuồng lồng gà giống

Thiết bị chuồng trại

Hệ thống thu trứng Niagara

Thiết bị chuồng trại

Hệ thống xử lý phân MDS

Thiết bị chuồng trại

Bộ điều khiển Facco