Dịch vụ

Cung cấp dịch vụ giải pháp chăn nuôi và kỹ thuật nông nghiệp

CÔNG TY TNHH TMDV KTNN PHÁT NGHĨA

Tư vấn, thiết kế hệ thống chăn nuôi, chế biến thực phẩm và con giống chăn nuôi nhập khẩu.

Nhà cung cấp