Heo giống Landrace

Nhà cung cấp:

Heo Landrace là giống heo hướng nạc và hiện nay được nuôi phổ biến trên thế giới.