Heo giống Landrace – Dòng ông bà

Heo Landrace là giống heo hướng nạc và hiện nay được nuôi phổ biến trên thế giới.