Hệ thống uống tự động, nhập khẩu từ nước Bỉ

Nhà cung cấp:

Hệ thống uống được làm bằng vật liệu bền, bao gồm một loạt các núm uống, đặc biệt cho gà thịt, người nuôi gà thịt và gà đẻ