Hệ thống uống tự động, nhập khẩu từ nước Bỉ

Hệ thống uống được làm bằng vật liệu bền, bao gồm một loạt các núm uống, đặc biệt cho gà thịt, người nuôi gà thịt và gà đẻ

 

Roxell Logo